Loading...
Steg 1. Legg inn antall sider ved å trykke "+ Legg til side".
Steg 2. Juster vinkler under "Vinkel".
Steg 3. Legg inn lengde (mm) per side.
Trykk på "Velg Rekkverk" for 3D Visualisering
Hold inne høyreklikk for å bevege på kameraen.
Hold inne venstreklikk for å rotere kamera.
Zoom inn og ut med datamus eller touchpad.